Wolna Rzeczpospolita Łupkowska

Wolna Rzeczpospolita Łupkowska
reż. Arkadiusz Gołębiewski
13 grudnia 1981 roku na terenie Zakładu Karnego w Łupkowie został wyodrębniony tzw. Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych. Osadzeni w nim zostali działacze Solidarności i peerelowscy opozycjoniści. Po 26 latach w czasie prac remontowych w ZK Łupków na ścianie jednej z cel odnaleziono napis „Solidarność” wykonany charakterystycznym krojem tzw. solidarycą.