Prezentacja Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego

Prof. Jan Żaryn, dyrektor Instytutu, podziękował Arkadiuszowi Gołębiewskiego za możliwość zaprezentowania na festiwalu. Nie sposób nie zaistnieć tutaj chcąc działać w obszarze polskiej polityki historycznej. Instytut został powołany za sprawą premiera Piotra Glińskiego. Uznaliśmy wspólnie, że istnieje luka w pamięci wspólnotowej, która dotyczy olbrzymiego aspektu obozu narodowego i katolicko-społecznego, społeczeństwo jest pozbawione wiedzy na temat bogactwa wewnętrznego obozu narodowego, dlatego powstał IDMN – powiedział prof. Żaryn.