Panele dyskusyjne

KOBIETY INTERNOWANE. 1982-2022
28.09/środa/MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ/15-16:00

Jak potoczyło się życie kobiet internowanych w czasie stanu wojennego.
Uczestnicy: Teresa Aleksandrowicz, Anna Bielańska, Alina Cybula-Borowińska, Wanda Dombrowicz, Marlena Grobecka, Barbara Kądziela, Halina Morgaś, Ewa Tomaszewska

“SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA-ORGANIZACJA NIEPOKORNA, ZWYCIĘSKA, INSPIRUJĄCA”
28.09/środa/MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ/17-18:00

Rozmowa o fenomenie polskiej antykomunistycznej organizacji podziemnej, założonej we Wrocławiu,
w czerwcu 1982 roku, przez Kornela Morawieckiego.
Uczestnicy:
dr Adam Chmielecki (prezes i red. nacz. Radia Gdańsk), Andrzej Kołodziej (związkowiec, opozycjonista),
Jan Nebecio (opozycjonista), Mateusz Smolana (dyrektor IDS), dr Paweł Piotr Warot (dyrektor IPN w Gdańsku), Roman Zwiercan (opozycjonista); moderator: Jan M. Ruman

ROSYJSKA DEZINFORMACJA HISTORYCZNA – dyskusja po angielsku
29.09/czwartek/KLUB RIWIERA/12-13.30
PANEL PLATFORMY EUROPEJSKIEJ PAMIĘCI I SUMIENIA

W trakcie panelu eksperci związani z Platformą Europej- skiej Pamięci i Sumienia będą dyskutować, w jaki sposób Rosja od lat manipuluje historią i jak wykorzystuje te manipulacje w swojej polityce na arenie międzynaro- dowej, w jaki sposób można przeciwdziałać rosyjskiej dezinformacji oraz dlaczego w przypadku Rosji argumen- ty odwołujące się do historii stanowią nie tylko narzę- dzie z zakresu soft power, lecz polityki bezpieczeństwa.
Uczestnicy:
Toomas Hiio (dyrektor Estońskiego Instytu Pamięci Historycznej), Monika Kareniauskaite (Yele), Jerzy Rohoziński (Instytut Pileckiego);
moderator: dr Paweł Ukielski (wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego)

MIASTA – BOHATEROWIE
29.09/czwartek/KLUB RIWIERA/14 -15.30

Rozmowa o miastach-symbolach oporu, których mieszkańcy stanęli niezłomnie w obliczu wojny, broniąc swoich domów, płacąc często najwyższą cenę.

Uczestnicy:
Dominik Galić (scenarzysta Szósty autobus), Wołodymir Grigorenko (żołnierz ukraiński – założyciel Organizacji Praw Człowieka Wola), dr Ana Holjevac Tuković (Centrum Chorwackiej Wojny Ojczyźnianej), prof. Mirosław Kłusek (dyrektor Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego), dr Tomasz Luterek (Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego), Natalia Ponomarowa (Organizacja Praw Człowieka Wola);
moderator: Goran Andrijanić (Chorwacja)

JAK PRZEKONAĆ INNYCH, ŻE HISTORIA TO NASZA PRZYSZŁOŚĆ?
29.09/czwartek/NAMIOT PLAC GRUNWALDZKI/10-11:30

Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości, staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości – powiedział prymas Stefan Wyszyński.

Uczestnicy:
Adam Hlebowicz (dyrektor BEN IPN), Elżbieta Kędzierska (dyrektor Dep. Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie), Dariusz Klemantowicz (nauczyciel historii PLO UŁ), Teresa Misiuk (Lubelski Kurator Oświaty), Roman Kowalczyk (Dolnośląski
Kurator Oświaty), dr Marcin Zarzecki (prezes PFN);
moderator: Maciej Chmiel (dyrektor Studia Filmów Rysunkowych)

EMOCJE I TREŚĆ – ZACHWIANIE RÓWNOWAGI
29.09/czwartek/NAMIOT PLAC GRUNWALDZKI/13- 14:50

Uczestnicy:
Arkadiusz Gołębiewski (dyrektor Festiwalu NNW), Magdalena Hajduk (dyrektor BNT IPN), Justyna Karnowska (dyrektor TVP ABC), Tomasz Kłos (były dyrektor PLO UŁ), Krzysztof Noworyta (producent kreatywny), Krzysztof Wyrzykowski (autor
komiksów) oraz młodzież ze szkół polskich, litewskich i białoruskich; moderatorzy: Marcin Wikło i Sławek Nawrocki

FOTOGRAFIA JAKO DOKUMENT ARCHIWALNY
29.09/czwartek/NAMIOT PLAC GRUNWALDZKI/16:10-17:00

Panel dyskusyjny i spotkanie z Zygmuntem Walkowskim, badaczem dziejów okupacyjnej i powstańczej Warszawy, który opisał tysiące powstańczych zdjęć, zrekonstruował filmowe Kroniki Powstania Warszawskiego WARSZAWA WALCZY. Dowie- dzieć się można będzie, jak rozszyfrować niewidoczne „na pierwszy rzut oka” informacje ukryte na zdjęciu, jak określić czas i datę wykonania zdjęcia oraz jak ustalić lokalizację obiektów na podsta- wie zdjęć lotniczych. Prowadzący opowie jak zlokalizował miejsce pochówku Żołnierzy Wyklętych oraz o historii małego powstańca.

ZBIORY MUZEUM SIKORSKIEGO POKAZ FILMU O ŻOŁNIERZU TUŁACZU (9’)
29.09/czwartek/NAMIOT PLAC GRUNWALDZKI/17:10-18:00

Panel dr. Wojciecha Delugi o zbiorach Instytutu Polskiego- Muzeum Sikorskiego w Londynie. Podczas prezentacji zobaczyć można będzie ujęcia z przedwojennej Polski, ostrzał Westerplatte, życie gen. Sikorskiego w obiektywie kamery, Armię Polską na frontach zachodnich – 1 Dywizję Pancerną, II Korpus, lotnictwo i marynarkę.

DONBAS – JESZCZE ŻYJEMY!
30.09/piątek/TEATR MUZYCZNY Scena Nowa/16-17:20

EWA KUBASIEWICZ I JEJ GOŚCIE Wołodymir Grigorienko (żołnierz ukraiński, założyciel Organizacji Praw Człowieka Wola),
Natalia Ponomarowa (założycielka OPCW)

CZY DIABEŁ MA TYLKO TWARZ PUTINA? LIBERALIZM JAKO TOTALITARYZM. O MYŚLI ANNY PAWEŁCZYŃSKIEJ
30.09/piątek/KLUB RIWIERA/11-12.30

O myśli prof. Anny Pawełczyńskiej z książki Głowa hydry. O przewrotności współczesnego zła – czy współczesny liberalizm przybiera postać nowego totalitaryzmu?

Uczestnicy:
dr Teresa Bochwic, prof. Andrzej Przyłębski, Bronisław Wildstein;
moderator: Jacek Karnowski

WERSAL- 1919. HISTORIA W PRODUKCJACH FILMOWYCH
30.09/piątek/KLUB RIWIERA/13-14.30
PANEL INSTYTUTU DZIEDZICTWA MYŚLI NARODOWEJ

Uczestnicy:
Robert Kaczmarek (dyrektor FINA), prof. Piotr Niwiński (Uniwersytet Gdański), reż. Krzysztof Nowak, prof. Jan Żaryn (dyrektor IDMN); moderator: Marek Skalski

RYNEK FILMOWY W EUROPIE I W ŚWIECIE – panel po angielsku
30.09/piątek/NAMIOT PLAC GRUNWALDZKI/12:10-13:40
Jakie są główne tendencje w produkcji, dystrybucji filmowej i promocji? Jak współdziałać przy tworzeniu filmów? W dyskusji udział wezmą producenci telewizyjni i filmowi z Europy i USA.

Uczestnicy:
Vladimir Brnardić (HRT telewizja chorwacka), Mariangela Borneo (RAI Włochy), Sara Chiaretti (RAI Włochy), Zviad Elizjani (Gruzja),
Bozenna Intrator (USA), Iwona Krupa (Dział Produkcji Filmowej PISF), reż. Kristijan Milić, reż. Dénes Nagy (Węgry);
moderator: Maciej Pawlicki

POLSKA, GŁUPCZE – O POLITYCE STASIAKA- Wiktor Świetlik
30.09/piątek/NAMIOT SPOTKAŃ/14-15:00

Uczestnicy:
Barbara Stasiak, Wiktor Świetlik (autor);
moderator: Piotr Legutko

KIEDY PORZUCIMY SOWIECKIE MYŚLENIE?
30.09/piątek/NAMIOT PLAC GRUNWALDZKI/15:30-17:30

Uczestnicy:
dr Piotr Bernatowicz (dyrektor CSW w Warszawie),
prof. Andrzej Szpulak (UAM), dr Marcin Zarzecki (prezes PFN), prof. Jan Żaryn (dyrektor IDMN);
moderator: Tomasz Łysiak

EMIGRACJA – PIEKŁO CZY RAJ?
30.09/piątek/TEATR MUZYCZNY Scena Kameralna/18:30-20

Uczestnicy:
minister Jan Dziedziczak (sekretarz Stanu, pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą), kpt. Krzysztof Flizak (USA), Ewa Kubasiewicz (Francja), Jan Loryś (USA), Marek Probosz (USA), Renata Szyfner-Hurd (USA),
Piotr Witt (Francja); moderator: Maciej Staniewicz

MŁODZI I PRZYSZŁOŚĆ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
30.09/piątek/NAMIOT PLAC GRUNWALDZKI/17.45-19:15

Uczestnicy:
Zuzanna Buszman (OFF), Mateusz Feszler (FSN), minister Piotr Mazurek (pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej), Anna Siłaczuk (Instytut Poznański), Piotr Rydzewski (harcerz, FIM), Rafał Zgorzelski (wiceprezes PKP);
moderator: Magdalena Uchaniuk

JAKUB GÓRNIAK – POLSKIE SERCE DLA UKRAINY POKAZ FILMU “JAKUB”
01.10/sobota/NAMIOT PLAC GRUNWALDZKI/10-11:30

Szczepan Ruman – moderator

KTO POMAGA UKRAINIE?
01.10/sobota/NAMIOT PLAC GRUNWALDZKI/11:40-13:10

Uczestnicy:
Wołodymir Grigorienko (żołnierz ukraiński, OPCW), Przemysław Jaśkiewicz (wicedyrektor NIW), ks. Janusz Steć (Caritas Arch. Gdańskiej), Aleksandra Świerczewska (PISF), Danylo Tsvok oraz Natalia Ulytnes (Mom I see war)

KRESY PÓŁNOCNO – WSCHODNIE. POLSKIE TERMOPILE
01.10/sobota/NAMIOT PLAC GRUNWALDZKI/13:20- 14:50

Uczestnicy:
dr Kazimierz Krajewski (prez. Okręgu Nowogródzkiego ŚZŻAK), dr Tomasz Łabuszewski (dyrektor IPN Warszawa);
moderator: Jan M. Ruman (red. nacz. Biuletyn IPN)

POSZUKIWANIE POLSKICH BOHATERÓW
01.10/sobota/KLUB RIWIERA/11-12:50

Uczestnicy:
dr Tomasz Borkowski (archeolog), Marek Nadolski (koordynator wolontariatu na Łączce), Anna Szeląg (wicedyrektor BPiI IPN), dr Łukasz Szleszkowski (medyk sądowy), ks. Tomasz Trzaska (BPiI IPN), red. Jarosław Wróblewski oraz Dzieci Bohaterów: Krzysztof Bukowski, Marek Franczak, dr Witold Mieszkowski

DWIE ŁĄCZKI
01.10/sobota/KLUB RIWIERA/13-14.30

Dwa miejsca pochówków ofiar reżimu komunistycznego – Parcela numer 301 w Budapeszcie i Kwatera na Łączce w Warszawie. Wspólne losy. W trakcie panelu wyświe- tlane będą fragmenty filmu Nieznany (Smeretlenek), reż. Gulás János.

Uczestnicy:
Petr Blažek (Czechy), prof. Filip Musiał (dyrektor IPN Kraków, dyrektor MŻWiWPPRL), dr Imre Molnár (historyk, Węgry), Tamas Molnár (Węgry), Istvan Ötvös (historyk, Węgry), Anna Szeląg (wicedyrektor BPiI IPN), Piotr Życieński (fotograf); moderator: Jacek Karnowski

GDAŃSKIE KAMERY DRUGIEGO OBIEGU
01.10/sobota/KLUB RIWIERA/15-16:30

Opowieść o pionierach wolnego kina w Polsce.

Uczestnicy:
minister Jarosław Sellin (MKiDN), reż. Jarosław Rybicki, Piotr Semka, Włodzimierz Resiak (operator filmowy);
moderator: Adam Hlebowicz

CZY PRYMAS WYSZYŃSKI BYŁ POLITYKIEM
01.10/sobota/MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ/11:35-13:00

„Ja mówiłem do Narodu i dlatego ograniczyłem się do tych elementów zasadniczych, starając się wy- dozować tak, abym nie był demagogiem, zwłaszcza w takiej sytuacji, w której nie wiadomo, do czego
to jeszcze może doprowadzić” – te słowa prymasa jasno pokazują, jak rozumiał misję Kościoła w czasie wydarzeń Sierpnia ’80 – biskupi mieli pełnić funkcję nauczycieli Narodu i wskazywać, że należy pracować na jego rzecz, oraz starać się łagodzić napięcie spo- łeczne. Kościół oceniał zawarcie porozumień sierp- niowych jako wielki sukces robotników i deklarował wyraźnie swoje wsparcie dla ich postulatów.

Uczestnicy:
dr Ewa Czaczkowska (UKSW), Marek Jurek (historyk, były Marszałek Sejmu), prof. Jan Żaryn (dyrektor IDMN); moderator: Piotr Siewak

ZBIERAMY PAMIĘĆ,ZAPISUJEMY HISTORIĘ
01.10/sobota/MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ/13:35-14:15

Uczestnicy:
prof. Magdalena Gawin (dyrektor IP), Wojciech Kaczmarczyk (dyrektor NIW), reż. Gabriela Mruszczak, Jacek Pawłowicz (wicedyrektor MŻWiWPPRL), Jolanta Sowińska-Gogacz (filmoznawca);
moderator: Kinga Hałacińska

REPARACJE WOJENNE RP. CZAS NAJWYŻSZY
01.10/sobota/MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ/14:15-15:45
PANEL INSTYTUTU STRAT WOJENNYCH

Uczestnicy:
prof. Mirosław Kłusek (dyrektor Instytutu Strat Wojennych im. J. Karskiego),
dr Karol Nawrocki (prezes IPN), Adolf Miazga (autor rysunku prezentowanego na wystawie „Mamo, ja nie chcę wojny!”), Mariusz Olczak (dyrektor AAN), Hanna Radziejowska (szefowa IP w Berlinie);
moderator: Michał Karnowski