PAMIĘTAJ, ŻE SYNEK SŁUCHA

PAMIĘTAJ, ŻE SYNEK SŁUCHA
Reż. Paweł Henrykowski
Film z konkursu filmowego #Młodzi dla Historii
Syn próbuję odkryć motywy postępowania ojca – Witolda Boruckiego ps. „Dąb”, „Babinicz”, dowódcy XVI Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego kryptonim „Tęcza”, który obejmował kilka powiatów północnego Mazowsza. Historia tak się potoczyła, że nie dane mu było poznać osobiście ojca.