Ostatnie dni naboru projektów na PITCHING FORUM na Festiwalu Filmowym NNW

Już tylko do najbliższego piątku, 23 sierpnia, można zgłaszać projekty filmów dokumentalnych o tematyce historycznej do udziału w PITCHING FORUM na XI Festiwalu Filmowym NNW.

Będzie to już czwarta edycja PITCHING FORUM, które w ubiegłych latach wykazało się wysoką efektywnością w zakresie pozyskiwania środków na nowe produkcje filmowe – spośród projektów prezentowanych w roku 2018 cztery filmy są już na etapie produkcji.

Tegoroczna edycja wydarzenia obejmuje:

– warsztaty montażowe z zakresu kreacji zwiastuna (trailera przedprodukcyjnego) projektu – 12-13 września w Warszawie,

– trening pitchingu – 25-26 września w Gdyni

– oraz finałową sesję publicznych prezentacji projektów w dniu 27 września w Gdyni, podczas Festiwalu NNW.

Wcześniej, w czerwcu tego roku, odbyły się również warsztaty scenariuszowe, stanowiące pierwszy etap przygotowań do PITCHING FORUM.

Udział w sesji pitchingowej na Festiwalu NNW to niepowtarzalna okazja na zaprezentowanie swojego projektu przed gronem redaktorów zamawiających z Telewizji Polskiej (m.in. z Działu Kreacji i Rozwoju Form Dokumentalnych i TVP Historia) oraz przed przedstawicielami instytucji publicznych, które wspierają produkcję dokumentów historycznych w Polsce (m.in. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Narodowe Centrum Kultury, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych).

Najciekawsze projekty zaprezentowane na sesji pitchingowej zostaną uhonorowane nagrodami pieniężnymi, ufundowanymi przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Telewizję Polską. Łączna pula nagród wynosi 30.000 zł.

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania projektów filmów o szeroko rozumianej tematyce historycznej: od historii Polski – zarówno najnowszej, jak i tej bardziej odległej, po historię sztuki, filmu, muzyki czy sportu.

 

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW

Projekty filmów do udziału w PITCHING FORUM wybierane są na podstawie zgłoszeń i zwiastuna (max. 3-4 min.) przesyłanych wyłącznie przez internet. Projekty należy składać w terminie do 23 sierpnia 2019 roku.

Organizatorzy wybiorą maksymalnie 12 projektów. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.festiwalnnw.pl. Festiwal zapewnia noclegi dla dwóch osób na każdy zakwalifikowany projekt (dla reżysera i producenta). Udział w warsztatach i sesji pitchingowej jest bezpłatny.

Aby zgłosić projekt należy:

  1. Wypełnić kartę zgłoszenia, dostępną na naszej stronie w zakładce „Pitching Forum”:

https://festiwalnnw.pl/wp-content/uploads/2019/07/karta-zgłoszenia_NNW_PITCHING_FORUM_2019.docx

  1. Do karty zgłoszenia dołączyć:
    krótki opis filmu/treatment (max. 1 strona formatu A4)
    • ogólny budżet filmu (max. 1 strona formatu A4)
    • CV producenta/profil firmy (max. ½ strony formatu A 4)

 

3. Podpisaną kartę zgłoszenia wraz załącznikami wysłać mailem na adres:  pitchingforum@festiwalnnw.pl

  1. Dodatkowo – zwiastun filmu wysłać za pośrednictwem serwisu WeTransfer na ten sam adres mailowy, tj.  pitchingforum@festiwalnnw.pl .

 

ORGANIZATOR

Organizatorem PITCHING FORUM jest stowarzyszenie SCENA KULTURY, które prowadzi szereg projektów z zakresu organizacji dużych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. SCENA KULTURY jest głównym organizatorem Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci. PITCHING FORUM jest współfinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Wszelkie pytania w sprawie PITCHING FORUM można kierować na adres mailowy: pitchingforum@festiwalnnw.pl .