Ogłaszamy nabór na warsztaty scenariuszowe filmów fabularnych

Akademia Filmowa Festiwalu NNW już po raz kolejny zaprasza twórców do udziału w nowatorskiej inicjatywie szkoleniowej – warsztatach scenariuszowych filmów fabularnych o tematyce historycznej.

Warsztaty scenariuszowe filmów fabularnych są odpowiedzią na jedną z bolączek polskiej kinematografii, czyli zbyt niskie nakłady twórcze i finansowe na doskonalenie i szlifowanie scenariuszy nowych projektów. 

Praca nad scenariuszem to długotrwały, żmudny proces, podczas którego twórca zazwyczaj jest osamotniony i potrzebuje profesjonalnego doradztwa. Dlatego Akademia proponuje warsztaty w formule od first do final draft”. Uczestnicy przedstawiają pierwsze wersje swoich tekstów a następnie podczas zajęć diagnozuje się ich mocne i słabe strony, wskazuje optymalne kierunki rozwoju oraz sugeruje konkretne zmiany i poprawki dramaturgiczne. Takie „spojrzenie z zewnątrz” ma wspomóc autora w stworzeniu jak najlepszej, finalnej wersji swojego zamysłu scenariuszowego.   

Gwarancją wysokiej jakości merytorycznej warsztatów są wybitni twórcy, zaproszeni do współpracy w charakterze opiekunów i konsultantów scenariuszowych. We wcześniejszych edycjach warsztatów byli to m.in.: Dariusz Gajewski (scenarzysta i reżyser), Łukasz M. Maciejewski (scenarzysta), Przemysław Nowakowski (scenarzysta), Maciej Pieprzyca (scenarzysta i reżyser) i Wojciech Tomczyk (scenarzysta i dramaturg). Oprócz konsultacji indywidualnych, zaplanowano również omawianie tekstów w grupach roboczych oraz wykłady typu masterclass. 

Łącznie zaplanowano trzy sesje warsztatowe, pierwszą – we wrześniu br. Pomiędzy sesjami uczestnicy będą samodzielnie pracować nad tekstami.  

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania projektów filmów fabularnych o szeroko rozumianej tematyce historycznej – mogą to być zarówno klasyczne filmy historyczne bądź biograficzne, jak również opowieści, których akcja rozgrywa się współcześnie, a zdarzenie z przeszłości pełni jedynie funkcję katalizatora rozwoju fabuły. 

Warto zaznaczyć, że Akademia jest otwarta zarówno dla studentów i niedawnych absolwentów szkół filmowych, stawiających pierwsze kroki w branży, jak i dla dojrzałych twórców, którzy chcieliby skorzystać z konstruktywnego i życzliwego wsparcia przy rozwijaniu swoich nowych pomysłów.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA WARSZTATY?

Scenariusze do udziału w warsztatach wybierane są na podstawie zgłoszeń składanych wyłącznie przez internet. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 1 lipca 2024 r.

Organizatorzy wybiorą maksymalnie 10 projektów. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronach internetowych www.festiwalnnw.pl i www.akademiafilmowannw.pl. Udział w warsztatach scenariuszowych jest bezpłatny.

Aby zgłosić scenariusz (lub treatment) należy:

1. wypełnić kartę zgłoszenia, dostępną tutaj: [KARTA ZGŁOSZENIA]

2. do karty zgłoszenia dołączyć w formacie PDF:

–  profesjonalnie sformatowany scenariusz pełnometrażowego filmu fabularnego

LUB

– rozbudowany treatment filmu (min. 10 stron A4).

– oraz krótki opis/streszczenie filmu (max. 1 strona A4)

3. podpisaną kartę zgłoszenia wraz załącznikami wysłać mailem na adres:  akademia@festiwalnnw.pl .

Scenariusz (lub treatment) do udziału w warsztatach może zgłosić autor lub producent, pracujący nad developmentem danego projektu filmowego. Uczestnikiem warsztatów obligatoryjnie jest scenarzysta, a w ostatniej, podsumowującej sesji powinien wziąć udział również reżyser lub producent. 

ORGANIZATOR WARSZTATÓW SCENARIUSZOWYCH NNW

Organizatorem Akademii Filmowej Festiwalu NNW oraz warsztatów scenariuszowych jest stowarzyszenie SCENA KULTURY, które prowadzi szereg projektów z zakresu organizacji dużych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. SCENA KULTURY jest głównym organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Filmowego NNW. Projekt corocznie współfinansowany jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. 

Wszelkie pytania w sprawie warsztatów scenariuszowych filmów fabularnych można kierować na adres mailowy: akademia@festiwalnnw.pl .