Nabór na PITCHING FORUM 2020 otwarty!

XII Festiwal Filmowy NNW zaprasza autorów projektów filmów dokumentalnych o tematyce historycznej do wzięcia udziału w PITCHING FORUM, które odbędzie się podczas najbliższej edycji Festiwalu w Gdyni (24-27 września 2020 r.).

Będzie to już piąta edycja PITCHING FORUM, które w ubiegłych latach wykazało się wysoką efektywnością w zakresie pozyskiwania środków na nowe produkcje filmowe – spośród projektów zaprezentowanych w latach 2018-2019 powstały już 2 filmy, a 6 kolejnych jest na etapie produkcji.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, najciekawsze projekty zaprezentowane na sesji pitchingowej zostaną uhonorowane nagrodami pieniężnymi, ufundowanymi przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Telewizję Polską. Łączna pula nagród w roku 2019 wyniosła ponad 30.000 zł.

Pitching to krótka (do 5 minut), publiczna prezentacja projektu filmu przed gronem potencjalnych inwestorów, sponsorów, dystrybutorów i nadawców. Służy pozyskaniu finansowania na projekty będące jeszcze w fazie przygotowań (developmentu) lub już w trakcie realizacji (work in progress).

Udział w sesji pitchingowej na Festiwalu NNW to niepowtarzalna okazja na zaprezentowanie swojego projektu przed gronem redaktorów z Telewizji Polskiej (m.in. z Biura Programowego, Działu Kreacji i Rozwoju Form Dokumentalnych i TVP Historia) oraz przed przedstawicielami instytucji publicznych, które wspierają produkcję dokumentów historycznych w Polsce (m.in. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Narodowe Centrum Kultury, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych).

Sesję pitchingową poprzedzą warsztaty z zakresu:
– kreacji zwiastuna (trailera) projektu
– oraz treningu prezentacji (pitchingu).
W czasie zajęć warsztatowych uczestnicy, pod okiem doświadczonych twórców filmowych i ekspertów, doszlifują swoje projekty i przygotują je do publicznej prezentacji.

Organizatorzy zachęcają do zgłaszania projektów filmów o szeroko rozumianej tematyce historycznej: od historii Polski – zarówno najnowszej, jak i tej bardziej odległej, po historię filmu, muzyki, sztuki czy sportu.

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW

Projekty filmów do udziału w PITCHING FORUM wybierane są na podstawie zgłoszeń i zwiastuna (prezentacji audiowizualnej) przesyłanych wyłącznie przez internet. Projekty należy składać w terminie do 24 sierpnia 2020 roku.

Organizatorzy wybiorą maksymalnie 12 projektów. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.festiwalnnw.pl . Festiwal zapewnia noclegi dla dwóch osób na każdy zakwalifikowany projekt (dla reżysera i producenta). Udział w warsztatach i sesji pitchingowej jest bezpłatny.

Aby zgłosić projekt należy:

1. wypełnić kartę zgłoszenia, dostępną TUTAJ

2. do karty zgłoszenia dołączyć:
• krótki opis filmu/treatment (max. 1 strona formatu A4)
• ogólny budżet filmu (max. 1 strona formatu A4)
• CV producenta/profil firmy (max. ½ strony formatu A4)

3. podpisaną kartę zgłoszenia wraz załącznikami wysłać mailem na adres:
pitchingforum@festiwalnnw.pl.

4. zwiastun filmu wysłać za pośrednictwem serwisu WeTransfer na ten sam adres mailowy, tj.
pitchingforum@festiwalnnw.pl.

ORGANIZATOR

Organizatorem PITCHING FORUM jest stowarzyszenie SCENA KULTURY, które prowadzi szereg projektów z zakresu organizacji dużych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. SCENA KULTURY jest
głównym organizatorem Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci. PITCHING FORUM jest
współfinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Wszelkie pytania w sprawie PITCHING FORUM można kierować na adres mailowy:
pitchingforum@festiwalnnw.pl.