Idea

Projekt Młodzi dla Historii to wydarzenie towarzyszące Festiwalowi NNW.

Ideą Projektu MDH jest nie tylko upamiętnianie trudnej polskiej drogi do wolności, ale i rozbudzenie w młodym pokoleniu zainteresowania czy wręcz głodu jej poznania.

MDH to projekt artystyczno-edukacyjny, który co roku poszerza swoją ofertę programową, proponując nowe i coraz bardziej różnorodne możliwości prezentacji prac.

Głównym jego celem jest pokazanie w niekonwencjonalny często sposób, że nasza przeszłość jest niezwykle ciekawa, a historie, które skrywają rodzinne albumy mogą stać się inspiracją do stworzenia filmu, spektaklu teatralnego czy stylizacji modowej.

Festiwal NNW zachęca młodzież gimnazjalną i licealną do poszukiwania bohaterów lokalnych, przywracania ich pamięci zbiorowej, do pokazywania ludzi, którzy swoje życie poświęcili walce o wolną Polskę w mrocznych latach 1939-1989.

Dzięki uczestnictwu w jednym z czterech wybranych przez siebie modułów Projektu MDH: filmowym, teatralnym, stylizacyjnym lub inicjatywie społecznej, młodzi ludzie mogą w atrakcyjny i nowoczesny sposób zaangażować się w proces poznawania i upamiętniania losów bohaterów, tworząc swoje autorskie projekty.

Ważnym elementem Projektu MDH są konkursy, warsztaty z profesjonalistami i bezpośrednie spotkania ze Świadkami Historii. Obcując z bohaterami wydarzeń, młodzież ma szansę poznać i zrozumieć ich motywy działania, w żywy sposób dotknąć źródeł patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny, nauczyć się historii naszego kraju bez nudnego wykuwania dat i nazwisk.

Uczestnicy Projektu MDH biorą udział w wielu aktywnościach festiwalowych – dyskusjach z historykami, publicystami, działaczami społecznymi. Współtworzą również projekty artystyczne i widowiska plenerowe oraz biorą udział w koncertach gwiazd jazzu, poezji śpiewanej czy rocka.

Projekt MDH kończy uroczysta Gala, podczas której autorzy najlepszych prac filmowych, teatralnych, stylizacji modowej oraz inicjatyw społecznych otrzymują cenne nagrody, a ich dzieła przez kolejne miesiące są prezentowane w wielu miastach Polski.