List Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy do uczestników i widzów XIII Festiwalu NNW.

INFORMACJA PRASOWA
XIII FESTIWAL FILMOWY NNW
GDYNIA 29.09-02.10 2021 r.

List Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy do uczestników i widzów XIII Festiwalu NNW.

Szanowni Państwo!

Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych w Gdyni na XIII Festiwalu Filmowym „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”.

Składam gratulacje artystom polskim i zagranicznym – autorom i współtwórcom dzieł zakwalifikowanych do przeglądów konkursowych: filmów fabularnych i dokumentalnych,
reportaży i słuchowisk radiowych oraz wideoklipów. Gratuluję też uczestnikom warsztatów, odbywających się w ramach akademii filmowej, a także konkursów młodzieżowych: filmowego, teatralnego i stylizacji modowych.

Bardzo się cieszę, że grono wybitnych i doświadczonych artystów oraz adeptów sztuki, biorących udział w tej imprezie, z roku na rok staje się coraz liczniejsze. Słowa uznania kieruję
do organizatorów festiwalu, których wielkim sukcesem jest spektakularny rozwój tej imprezy.

Wreszcie, dziękuję publiczności, która w ogromnej mierze kreuje wspaniałą atmosferę festiwalowego święta.

Mogłoby komuś się wydawać, że przez kilkanaście lat temat walki o wolność powinien zostać definitywnie wyczerpany. Tymczasem dzieje się odwrotnie: im bardziej zagłębiamy się w historię, tym większe okazuje się bogactwo ludzkich losów, które zasługują na pamięć i przedstawienie.

Od czasu inauguracji w 2008 roku Festiwal NNW szeroko rozwinął swoją formułę, otwierając się na rozmaite sposoby opowiadania o historii. Stał się też przeglądem międzynarodowym, przyciągając twórców z całej Europy Środkowej i Wschodniej, a przede wszystkim prezentując dzieje już nie tylko nasze, Polaków, lecz także innych narodów naszego regionu.

Uważam to za niezwykle ważne i cenne, byśmy poznawali wzajemnie swoje spojrzenia na przeżycia wieku XX. Istotna część z nich była podobna, bo łączyła się z sowiecką supremacją i narzuceniem nam przez Moskwę reżimów komunistycznych. Wiele jest też jednak wątków, które znacznie różnią nasze pamięci. Wszystkie one warte są przypominania, abyśmy mogli coraz bliżej poznawać się nawzajem, dążąc teraz do wspólnych celów i razem pracując na rzecz bezpieczeństwa
i niepodległości państw naszej części Europy.

Życzę wszystkim Państwu wielu niezapomnianych wrażeń oraz inspirujących spotkań i rozmów.