List Prezydenta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka do uczestników i widzów XIII Festiwalu NNW.

Szanowni Państwo!

Witam serdecznie w Gdyni twórców, widzów oraz gości XIII edycji Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci.

Z biegiem lat festiwal, będący autorskim dziełem jego pomysłodawców i twórców, okrzepł i rozrósł się rozszerzając swoje spektrum o kolejne konkursy i wydarzenia towarzyszące.

Obecna międzynarodowa formuła festiwalu daje mu szansę na poszerzenie pola widzenia i perspektywę wybiegającą daleko poza rodzimy punkt odniesienia. Uzasadniają je przewodnie motywy leżące u podstaw tego wydarzenia, jakimi od początku jego istnienia są historia i wolność.

Rozwój Festiwalu Filmowego NNW pozwala na prezentację kolejnych, nowych projektów i przedsięwzięć. Nie inaczej jest w bieżącym roku. Formuła festiwalu, obejmująca przede wszystkim pokazy konkursowe, a także z każdym rokiem coraz liczniejsze wydarzenia artystyczne oraz branżowe, jest niezwykle pojemna i różnorodna. U jej podstaw widzieć należy uniwersum jakim jest człowiek i jego indywidualna historia. Film, zarówno fabularny, jak i dokumentalny, snując opowieść osadzoną w realiach miejsca i czasu, często na tle wielkich wydarzeń dziejowych, zawsze opowiada historię indywidualnego człowieka, jego niepowtarzalnego i unikalnego losu. Punkt odniesienia, jakim jest pojedyncze ludzkie istnienie, a także zdolność do pochylenia się nad człowiekiem i jego historią oraz poszanowanie dla jego praw i wolności to rdzeń, wokół którego w założeniu budowana jest idea festiwalu.

Festiwal Filmowy NNW wraz z towarzyszącymi mu wydarzeniami cieszy się niezmiennie żywym odzewem ze strony widzów, którzy odnajdują się w jego gorącej atmosferze. Życzę Państwu niezapomnianych przeżyć podczas tegorocznej odsłony Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci.