Kurs fabularny

Kurs fabularny, to warsztaty scenariuszowe dla twórców filmów fabularnych, którzy chcą poruszać szeroko pojętą tematykę historyczną.

Warsztaty są odpowiedzią na jeden z kluczowych problemów polskiej kinematografii, jakim są zbyt niskie nakłady (twórcze i finansowe) na doskonalenie i szlifowanie scenariuszy nowych projektów fabularnych. To powoduje, że do produkcji często trafiają projekty niedopracowane, w rezultacie – powstają filmy, w których potencjał scenariusza, oryginalność pomysłu i niuanse opowiadanej historii nie mają szansy w pełni się objawić.

Dlatego Akademia Filmowa proponuje warsztaty w formule „od first do final draft”. Uczestnicy warsztatów przedstawiają pierwsze wersje swoich scenariuszy, następnie podczas warsztatów diagnozuje się ich mocne i słabe strony oraz wskazuje optymalne kierunki rozwoju, z sugestiami konkretnych zmian i poprawek. Wszystko po to, by wspomóc autora na trudnej drodze do stworzenia jak najlepszej wersji swojego pierwotnego zamysłu scenariuszowego. Struktura kursu jest trzyetapowa, pierwszy warsztat „Konstrukcja bohatera filmowego”, drugi warsztat „Struktura i konflikt”, trzeci warsztat „Ostatni szlif” i wieńczący kurs masterclass. W ramach kursu odbywają się także konsultacje grupowe i indywidualne.

Gwarancją wysokiej jakości merytorycznej warsztatów są twórcy zaproszeni do współpracy w charakterze konsultantów scenariuszowych: Lech Majewski (reżyser), Wojciech Tomczyk (scenarzysta i dramaturg), Dariusz Gajewski (reżyser) i Łukasz M. Maciejewski (scenarzysta). Oprócz konsultacji indywidualnych, zaplanowano również wykłady typu masterclass oraz omawianie tekstów w grupach roboczych.