Prezentacja monety z wizerunkiem rtm. Witolda Pileckiego – GDYNIA 2017