Drzwi do Wolności. Panel dyskusyjny festiwalu – GDYNIA 2018