Gość Honorowy X Festiwalu NNW – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda