Wierzę, że więcej światła nie będzie potrzebne

Reżyseria – Olga Sommerová / Czechy
Jan Palach wszedł do czeskiej historii jako jeden z symboli odwiecznej walki między prawdą a władzą. Działał, by rzucić wyzwanie społeczeństwu: wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za świat, w którym żyjemy. Poświęciłem swoje życie – co zrobisz? Historyk Petr Blažek, który przez całe życie zawodowe miał do czynienia z Janem Palachem, odkrył nowych świadków i odkrycia z życia Palacha, które rzuciły więcej światła na to, co doprowadziło zwykłego dwudziestoletniego chłopca do czynu, który wywarł wpływ na co najmniej trzy pokolenia, których nazwisko znają na całym świecie. po nim pomniki i nazwy ulic, placów, parków. Dlaczego historycy i filozofowie wciąż się tym zajmują, dlaczego poeci piszą o tym wiersze, rzeźbiarze tworzą rzeźby, a malarze obrazy…