Święci z Doliny Niniwy

reż. Witold Gadowski, Polska
Od czerwca 2014 roku, tzw. Państwo Islamskie (ISIS) przeprowadzało intensywną operację zbrojną na terenach Północnego Iraku – gdzie mieszka wielu chrześcijan i jazydów. W sierpniu 2014 roku ISIS przejęło kontrolę nad miastem Karakosz (niedaleko Mosulu), zamieniając życie jego mieszkańców w piekło.