Nad Rudnikiem Groza

Reżyseria – Artur Janicki
W 1947 roku uczniowie gimnazjum i liceum w Rudniku nad Sanem, harcerze, zawiązali organizację zbrojną „Orlęta” dla walki o „Polskę Chrystusową, wolną i niepodległą”. Ponad stu członków, zorganizowanych w konspiracyjne piątki, niszczyło propagandowe materiały komunistyczne, kolportowało ulotki, plakaty i broszury. W 1948 roku po akcji na kasę kolejowa, złapano jedno ranne Orlę, i według przejętych notatek, aresztowano pozostałych członków organizacji. W śledztwie poddano wszystkich torturom, zapadły wyroki od 5 do 15 lat więzienia.