Festiwal NNW wręcza w Łochowie kolejne Drzwi do Wolności

Ojczyzna, Wiara i Patriotyzm – te wartości były podkreślane podczas uroczystości wręczenia w Łochowie Drzwi do Wolności w czasie Gali Retrospektyw Festiwalu NNW. Festiwal Niepokorni Niezłomni Wyklęci od początku swojej działalności honoruje ludzi zasłużonych dla polskiej wolności. „Wręczane dziś statuetki to dowód naszej pamięci” – mówiono ze sceny łochowskiego MiGOK.

Drzwi do wolności to wyróżnienie przyznawane za odwagę oraz poświęcenie bohaterom “drugiego planu”, wspierającym działaczy podziemia niepodległościowego oraz solidarnościowego. W Łochowie otrzymali je:

Ks. prałat mgr. Tadeusz Osiński.

W czasie swojej długoletniej posługi kapłańskiej w kraju, jeszcze za czasów PRL oraz później, również zagranicą, współpracował i współpracuje ze środowiskami kombatanckimi oraz środowiskami polonijnymi i patriotycznymi. Jest kapelanem Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Warszawa Wschód.

Po odebraniu nagrody, dziękując mówił, że nigdy nie należy się poddawać w walce o wolność i najważniejsze wartości.

Krzysztof Szymański – rolnik i opozycjonista.

W latach 80 był jednym z organizatorów strajków solidarnościowych i struktur Solidarności rolników indywidualnych na terenie powiatu węgrowskiego. W 1982 r. został zatrzymany za posiadanie ulotek i dotkliwie pobity przez funkcjonariuszy SB, MO i ORMO a potem osadzony na 3 miesiące w więzieniu na ul. Rakowieckiej w Warszawie. Po wyjściu, jako jedyny w PRL, dzięki swojej nieugiętej postawie doprowadził do aresztowania i skazania w 1983 r. kilku swoich oprawców.

Odbierając nagrodę opowiedział o tych trudnych dla niego momentach, ciężkim pobiciu, pobycie w szpitalu i późniejszej walce o godność. Choć, jak zaznaczył, nie udało się skazać wszystkich oprawców, ma satysfakcję, że się nie poddał, choć wszyscy wokół mówili, że to sprawa z góry przegrana. Nie ugiął się i do dziś jest z tego dumny. Mówił o tym, że Ojczyzna, Wiara i Patriotyzm w jego życiu zawsze były i są najważniejsze.

Marek Zdzisław Tauter.

13 grudnia 1981r. został internowany za „działalność antypaństwową” i osadzony w ośrodku odosobnienia na terenie więzienia w Iławie. W latach 80-tych wielokrotnie inwigilowany jako, jak napisano w aktach służby bezpieczeństwa, “lider jawnej struktury Solidarności w Zakładzie Zespołów Napędowych w Wyszkowie”. Należał w tym czasie do najbardziej aktywnych działaczy Solidarności w tym mieście. Wyróżnienie odebrał pan Waldemar Sobczak – działacz Solidarności z lat 80-tych, który podkreślał znaczenie walki pana Marka dla lokalnej społeczności.

W czasie uroczystości przemawiali burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski, wicestarosta powiatu węgrowskiego Marek Renik, dyrektor MiGOK Artur Lis oraz dyrektor Festiwalu NNW Arkadiusz Gołębiewski. Podkreślano konieczność opowiadania o historii i przekazywania jej młodszemu pokoleniu. Potrzebę nauki wartości i patriotyzmu. Wszyscy byli zgodni, że należy w to włożyć najwięcej wysiłku, serca i zaangażowania.

Dziękowano Festiwalowi NNW za ciężką pracę nad zachowaniem i przywoływaniem pamięci o świadkach historii. Podkreślano, że o bohaterach i ich czynach należy mówić głośno. Trzeba ich przywoływać dopóki jeszcze żyją oni lub ich najbliżsi. Z drugiej strony, jak zaznaczył Arkadiusz Gołębiewski, ważne jest zaangażowanie społeczności lokalnych, które powinny pamiętać o swoich bohaterach i pamięć o nich pielęgnować. Mówił o znaczeniu historii w małych ojczyznach, gdzie lokalni bohaterowie są społecznościom szczególnie bliscy.

Uroczystość zakończył koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Piotra Rafałko przy akompaniamencie Mariusza Dubrawskiego. To była muzyczna podróż przez historię opowiedziana popularnymi wśród żołnierzy piosenkami. Od czasu ułanów do lat działalności żołnierzy podziemia niepodległościowego, antykomunistycznego.

Patronat Narodowy w stulecie Odzyskania Niepodległości nad Festiwalem NNW objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda. Organizatorem Retrospektyw festiwalu jest Stowarzyszenie Scena Kultury i Miejski i Gminny Ośrodek Kultury. Partnerami byli Miasto i Gmina Łochów, Archiwum Państwowe

Projekt Dofinansowany  przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030