Konkurs Reportaży Radiowych

Konkurs Reportaży Radiowych jest przeglądem najlepszych reportaży radiowych, których tematem jest polska historia najnowsza, jej bohaterowie i polskie drogi do wolności. Do konkursu kwalifikują się reportaże radiowe zrealizowane w latach 2022 – 2024 w języku polskim, o czasie trwania do 30 minut.

REGULAMIN

Przed przesłaniem zgłoszenia zapoznaj się z REGULAMINEM

Zgłoszenie reportażu radiowego do udziału w festiwalu jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu.
W razie niedostosowania się do zapisów REGULAMINU reportaż radiowy nie zostanie dopuszczony do selekcji.

ABY ZGŁOSIĆ REPORTAŻ RADIOWY DO KONKURSU, NALEŻY:

Wypełnić formularz zgłoszenia online dostępny poniżej i kliknąć   “WYŚLIJ”

UWAGA!

W formularzu zgłoszenia należy podać niepubliczny link do reportażu radiowego online, z hasłem lub bez np. Vimeo, YouTub, bądź innej platformy streamingowej.

Linki wymagające pobrania plików (np. WeTransfer, MyAirBridge) nie będą akceptowane.
Link nie może być ograniczony dostępem czasowym i terytorialnym. W czasie trwania selekcji hasła do linków nie mogą być zmieniane.

Formularz zgłoszenia zawiera pola obowiązkowe, które należy wypełnić (*) oraz pola nieobowiązkowe, które mogą pozostać puste.
Przy próbie wysłania formularza z błędnie wypełnionymi lub pustymi polami wymaganymi, pola te zostaną wskazane.
Prosimy wpisać poprawne dane i ponownie kliknąć „Wyślij”.

Potwierdzenie wysłania zgłoszenia zostanie wysłane na adres email ZGŁASZAJĄCEGO podany w formularzu.

OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 31 MAJA 2024 ROKU

nnw znaczek

INFORMACJE O REPORTAŻU RADIOWYM

Linki wymagające pobrania plików (np. WeTransfer, MyAirBridge) nie będą akceptowane
(jeśli wymagane)

AUTOR REPORTAŻU RADIOWEGO


ZGŁASZAJĄCY REPORTAŻ RADIOWY


STRESZCZENIE REPORTAŻU RADIOWEGO


ZGODY

Zapoznałem/am się z Regulaminem naboru do selekcji konkursowej 16. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego NNW i akceptuję wszystkie jego warunki.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu zgłoszenia danych osobowych przez Stowarzyszenie Scena Kultury, z siedzibą przy ul. Bieżanowskiej 2/14, 02-655 Warszawa, w celu uczestnictwa zgłoszonego reportażu radiowego w 16. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym NNW w tym selekcji reportaży radiowych, komunikacji związanej z Festiwalem Filmowym NNW oraz w celu prowadzenia przez Stowarzyszenie Scena Kultury działalności statutowej.
Oświadczam, że jestem osobą/podmiotem uprawnioną/ym do podania danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszenia reportażu radiowego na 16. Międzynarodowy Festiwal Filmowy NNW, a osoby których dane podaję wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu uczestnictwa reportażu radiowego w 16. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym NNW, w tym selekcji reportaży radiowych, komunikacji związanej z Festiwalem Filmowym NNW oraz w celu prowadzenia przez Stowarzyszenie Scena Kultury działalności statutowej.