Międzynarodowy Konkurs Filmów Fabularnych

Do Międzynarodowego Konkursu Filmów Fabularnych kwalifikują się produkcje fabularne, krajowe i zagraniczne, zrealizowane w latach 2022 – 2024, poświęcone historii najnowszej Polski i świata. W konkursie nagradzamy twórców, którzy odnaleźli drogę do opowiadania światu historii uniwersalnych, ukazujących różne drogi do wolności, zarówno narodów jak i o indywidualnej wolności każdego człowieka.

REGULAMIN

Przed przesłaniem zgłoszenia zapoznaj się z REGULAMINEM

Zgłoszenie filmu do udziału w festiwalu jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu. W razie niedostosowania się do zapisów REGULAMINU film nie zostanie dopuszczony do selekcji.

ABY ZGŁOSIĆ FILM DO KONKURSU, NALEŻY:

1. Wypełnić formularz zgłoszenia online dostępny poniżej i kliknąć   “WYŚLIJ”
2. Przesłać na adres mailowy  konkurs@festiwalnnw.pl   MATERIAŁY SELEKCYJNE:
– TRAILER FILMU
– TRZY FOTOSY Z FILMU (plik .jpg minimum 1920×1080 pikseli)

UWAGA!

W formularzu zgłoszenia należy podać niepubliczny link do filmu online, z hasłem lub bez np. Vimeo, YouTub, bądź innej platformy streamingowej.

Linki wymagające pobrania plików (np. WeTransfer, MyAirBridge) nie będą akceptowane. Link nie może być ograniczony dostępem czasowym i terytorialnym. W czasie trwania selekcji hasła do linków nie mogą być zmieniane.

Kopie filmów zgłaszanych do selekcji w Międzynarodowym Konkursie Filmów Fabularnych muszą posiadać napisy w języku angielskim (nie dotyczy filmów, których językiem oryginalnym jest język angielski).

Jeden film może zostać zgłoszony tylko do jednego konkursu.

Formularz zgłoszenia zawiera pola obowiązkowe, które należy wypełnić (*) oraz pola nieobowiązkowe, które mogą pozostać puste.
Przy próbie wysłania formularza z błędnie wypełnionymi lub pustymi polami wymaganymi, pola te zostaną wskazane.
Prosimy wpisać poprawne dane i ponownie kliknąć „Wyślij”.

Potwierdzenie wysłania zgłoszenia zostanie wysłane na adres email ZGŁASZAJĄCEGO podany w formularzu.

Wysyłając materiały selekcyjne i w każdej innej korespondencji, prosimy podać tytuł filmu oraz kategorię konkursową w jakiej został zgłoszony np.: Historia nieznana – Międzynarodowy Konkurs Filmów Fabularnych.

OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 31 MAJA 2024 ROKU

nnw znaczek

INFORMACJE O FILMIE

Linki wymagające pobrania plików (np. WeTransfer, MyAirBridge) nie będą akceptowane
(jeśli wymagane)

REŻYSERIA


PRODUCENCI


ZGŁASZAJĄCY FILM


STRESZCZENIE FILMU


ZGODY

Niniejszym zobowiązuję się dostarczyć na adres: konkurs@festiwalnnw.pl wymagane Regulaminem materiały selekcyjne
• trailer filmu
• trzy fotosy z filmu (plik .jpg min. 1920x1080 pikseli)
Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu filmu do udziału w 16. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym NNW, niniejszym zobowiązuję się dostarczyć do Organizatora:
1. Kopię projekcyjną filmu w dwóch formatach: w formacie DCP oraz MP4 Full HD (1080p)
2. Listę dialogową w formacie SRT w języku angielskim oraz polskim
Zapoznałem/am się z Regulaminem naboru do selekcji konkursowej 16. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego NNW i akceptuję wszystkie jego warunki.
Wyrażam zgodę na nieodpłatny pokaz zgłoszonego filmu, podczas pokazów pofestiwalowych organizowanych w ramach wydarzeń związanych z promocją Festiwalu Filmowego NNW, w tym Retrospektyw Festiwalu Filmowego NNW, jeśli film zakwalifikuje się do pokazów festiwalowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu zgłoszenia danych osobowych przez Stowarzyszenie Scena Kultury, z siedzibą przy ul. Bieżanowskiej 2/14, 02-655 Warszawa, w celu uczestnictwa zgłoszonego filmu w 16. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym NNW w tym selekcji filmów, komunikacji związanej z Festiwalem Filmowym NNW oraz w celu prowadzenia przez Stowarzyszenie Scena Kultury działalności statutowej.
Oświadczam, że jestem osobą/podmiotem uprawnioną/ym do podania danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszenia filmu na 16. Międzynarodowy Festiwal Filmowy NNW, a osoby których dane podaję wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu uczestnictwa filmu w 16. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym NNW, w tym selekcji filmów, komunikacji związanej z Festiwalem Filmowym NNW oraz w celu prowadzenia przez Stowarzyszenie Scena Kultury działalności statutowej.