Konkurs Wideoklipów

Do Konkursu Wideoklipów przyjmujemy wideoklipy produkcji polskiej i zagranicznej, zrealizowane w latach 2018 – 2023, podejmujące tematykę wydarzeń historycznych i jej bohaterów, patriotyzmu, walki o wolność i niepodległość. Celem konkursu jest docenienie wideoklipu jako formy twórczości filmowej. Oceniać będziemy artystyczne walory wideoklipu oraz umiejętne połączenie obrazu z muzyką i tematem historycznym.

REGULAMIN

Z regulaminem naboru do selekcji konkursowych zapoznasz się TUTAJ
Zgłoszenie wideoklipu do udziału w festiwalu jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu.
W razie niedostosowania się do zapisów REGULAMINU wideoklip nie zostanie dopuszczony do selekcji.

ABY ZGŁOSIĆ WIDEOKLIP DO SELEKCJI FESTIWALOWEJ, NALEŻY:

•  Wypełnić formularz zgłoszenia online dostępny poniżej i kliknąć “Wyślij”
•  Dostarczyć online plik kopii wideoklipu w formacie MP4 Full HD (link do pobrania pliku przez organizatorów lub do platformy streamingowej). Link nie może być ograniczony dostępem czasowym i terytorialnym. W czasie trwania selekcji hasła do linków nie mogą być zmieniane.
•  Przesłać na adres mailowy konkurs@festiwalnnw.pl wyszczególnione poniżej materiały selekcyjne:
dwa fotosy z wideoklipu, zdjęcie wykonawcy utworu.

UWAGA!

• Formularz zgłoszenia zawiera pola obowiązkowe, które należy wypełnić (*) oraz pola nieobowiązkowe, które mogą pozostać puste. Przy próbie wysłania formularza z błędnie wypełnionymi lub pustymi polami wymaganymi, pola te zostaną wskazane. Prosimy wpisać poprawne dane i ponownie kliknąć „Wyślij”.
• Po wysłaniu formularza, na adres email ZGŁASZAJĄCEGO podany w formularzu zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia.
• Wysyłając materiały selekcyjne i w każdej innej korespondencji, prosimy podać tytuł utworu oraz kategorię konkursową w jakiej został zgłoszony np.: Historia nieznana – Konkurs Wideoklipów.

OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYNĄŁ 10 CZERWCA 2023 ROKU.

nnw znaczek
Zgłoszenie: Konkurs Wideoklipów

INFORMACJE O WIDEOKLIPIE

np. wetransfer.com
(jeśli wymagane)

WYKONAWCA UTWORU


REŻYSERIA


PRODUCENCI


ZGŁASZAJĄCY WIDEOKLIP


TEMAT WIDEOKLIPU


ZGODY

Niniejszym zobowiązuję się nie później niż 7 dni od daty wysłania zgłoszenia dostarczyć do Organizatora wymagane Regulaminem materiały selekcyjne na adres: konkurs@festiwalnnw.pl
• dwa fotosy z wideoklipu
• zdjęcie wykonawcy utworu
Zapoznałem/am się z Regulaminem naboru do selekcji konkursowej XV Międzynarodowego Festiwalu Filmowego NNW i akceptuję wszystkie jego warunki.
Wyrażam zgodę na nieodpłatny pokaz zgłoszonego wideoklipu, podczas pokazów pofestiwalowych organizowanych w ramach wydarzeń związanych z promocją Festiwalu Filmowego NNW, w tym Retrospektyw Festiwalu Filmowego NNW, jeśli wideoklip zakwalifikuje się do pokazów festiwalowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu zgłoszenia danych osobowych przez Stowarzyszenie Scena Kultury, z siedzibą przy ul. Bieżanowskiej 2/14, 02-655 Warszawa, w celu uczestnictwa zgłoszonego wideoklipu w XV Międzynarodowym Festiwalu Filmowym NNW w tym selekcji wideoklipów, komunikacji związanej z Festiwalem Filmowym NNW oraz w celu prowadzenia przez Stowarzyszenie Scena Kultury działalności statutowej.
Oświadczam, że jestem osobą/podmiotem uprawnioną/ym do podania danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszenia wideoklipu na XV Międzynarodowy Festiwal Filmowy NNW, a osoby których dane podaję wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu uczestnictwa wideoklipu w XV Międzynarodowym Festiwalu Filmowym NNW, w tym selekcji wideoklipów, komunikacji związanej z Festiwalem Filmowym NNW oraz w celu prowadzenia przez Stowarzyszenie Scena Kultury działalności statutowej.