Konkurs Dokumentów Polskich

Konkurs Dokumentów Polskich istnieje od pierwszej edycji Festiwalu NNW. Podobnie jak w latach poprzednich, twórcy polskich dokumentów będą walczyć o Złotego Opornika, nagrodę przyznawaną za najlepszy film w konkursie oraz Nagrodę im. Janusza Krupskiego, przyznawaną za odwagę i trud w poszukiwaniu tematów i postaci niepokornych, niezłomnych, wyklętych. Do konkursu kwalifikują się dokumenty produkcji polskiej, zrealizowane w latach 2021 – 2023, o czasie projekcji do 90 minut, a których tematem jest polska historia najnowsza, jej bohaterowie i polskie drogi do wolności.

REGULAMIN

Z regulaminem naboru do selekcji konkursowych zapoznasz się TUTAJ
Zgłoszenie filmu do udziału w festiwalu jest równoznaczne z przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu.
W razie niedostosowania się do zapisów REGULAMINU film nie zostanie dopuszczony do selekcji.

ABY ZGŁOSIĆ FILM DO SELEKCJI FESTIWALOWEJ, NALEŻY:

•  Wypełnić formularz zgłoszenia online dostępny poniżej i kliknąć “Wyślij”
•  Dostarczyć kopię przeglądową online (link do pobrania pliku przez organizatorów lub do platformy streamingowej). Link nie może być ograniczony dostępem czasowym i terytorialnym. W czasie trwania selekcji hasła do linków nie mogą być zmieniane.
•  Przesłać na adres mailowy konkurs@festiwalnnw.pl wyszczególnione poniżej materiały selekcyjne:
trailer filmu, trzy fotosy z filmu, zdjęcie autora filmu.

KOPIE PROJEKCYJNE

Zgłaszający zakwalifikowany film do konkursu będzie zobowiązany do dostarczenia kopii projekcyjnej w dwóch formatach: w formacie DCP oraz MP4 Full HD (1080p).

UWAGA!

• Jeden film może zostać zgłoszony tylko do jednego konkursu.
• Formularz zgłoszenia zawiera pola obowiązkowe, które należy wypełnić (*) oraz pola nieobowiązkowe, które mogą pozostać puste. Przy próbie wysłania formularza z błędnie wypełnionymi lub pustymi polami wymaganymi, pola te zostaną wskazane. Prosimy wpisać poprawne dane i ponownie kliknąć „Wyślij”.
• Po wysłaniu formularza, na adres email ZGŁASZAJĄCEGO podany w formularzu zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia.
• Wysyłając materiały selekcyjne i w każdej innej korespondencji, prosimy podać tytuł filmu oraz kategorię konkursową w jakiej został zgłoszony np.: Historia nieznana – Konkurs Dokumentów Polskich.

OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYNĄŁ 10 CZERWCA 2023 ROKU.

nnw znaczek
Zgłoszenie: Konkurs Dokumentów Polskich

INFORMACJE O FILMIE

Linki wymagające pobrania plików (np. WeTransfer, MyAirBridge) nie będą akceptowane
(jeśli wymagane)

REŻYSERIA


PRODUCENCI


ZGŁASZAJĄCY FILM


STRESZCZENIE FILMU


ZGODY

Niniejszym zobowiązuję się dostarczyć na adres: konkurs@festiwalnnw.pl wymagane Regulaminem materiały selekcyjne
• trailer filmu
• trzy fotosy z filmu (plik .jpg min. 1920x1080 pikseli)
Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu filmu do udziału w 16. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym NNW, niniejszym zobowiązuję się dostarczyć do Organizatora
• kopię projekcyjną filmu w dwóch formatach: w formacie DCP oraz MP4 Full HD (1080p).
Zapoznałem/am się z Regulaminem naboru do selekcji konkursowej 16. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego NNW i akceptuję wszystkie jego warunki.
Wyrażam zgodę na nieodpłatny pokaz zgłoszonego filmu, podczas pokazów pofestiwalowych organizowanych w ramach wydarzeń związanych z promocją Festiwalu Filmowego NNW, w tym Retrospektyw Festiwalu Filmowego NNW, jeśli film zakwalifikuje się do pokazów festiwalowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu zgłoszenia danych osobowych przez Stowarzyszenie Scena Kultury, z siedzibą przy ul. Bieżanowskiej 2/14, 02-655 Warszawa, w celu uczestnictwa zgłoszonego filmu w 16. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym NNW w tym selekcji filmów, komunikacji związanej z Festiwalem Filmowym NNW oraz w celu prowadzenia przez Stowarzyszenie Scena Kultury działalności statutowej.
Oświadczam, że jestem osobą/podmiotem uprawnioną/ym do podania danych osobowych wskazanych w formularzu zgłoszenia filmu na 16. Międzynarodowy Festiwal Filmowy NNW, a osoby których dane podaję wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu uczestnictwa filmu w 16. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym NNW, w tym selekcji filmów, komunikacji związanej z Festiwalem Filmowym NNW oraz w celu prowadzenia przez Stowarzyszenie Scena Kultury działalności statutowej.