Wystawy

ARMIA KRAJOWA – WYSTAWA INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

Wystawa przedstawia genezę powstania Armii Krajowej na tle ówczesnej sytuacji politycznej Polski
i Europy, a także wprowadza odbiorcę w struktury Polskiego Państwa Podziemnego oraz ukazuje portrety dowódców i najwybitniejszych oficerów AK. Wiele miejsca poświęcono Powstaniu Warszawskiemu i losom żołnierzy po rozwiązaniu Armii Krajowej i przekształceniu jej w Delegaturę Sił Zbrojnych na Kraj, a potem Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”, które kontynuowało walkę z okupantem sowieckim.

VIRTUES ET FRATERNITAS – WYSTAWA INSTYTUTU PILECKIEGO

Udzielali schronienia, pomagali w ucieczkach, dostarczali lekarstwa – obcokrajowcy odznaczeni medalem „Virtus et Fraternitas”. Wystawa prezentuje ich losy oraz ideę medalu przyznawanego tym, którzy nieśli pomoc obywatelom polskim podczas wojen i prześladowań w latach 1917–1990, a także tym wszystkim, którzy przyczynili się do zachowania i pielęgnowania pamięci o polskich ofiarach totalitaryzmów.

ZWYCIĘZCA. PRYMAS DLA KOŚCIOŁA I OJCZYZNY
WYSTAWA INSTYTUTU DZIEDZICTWA MYŚLI NARODOWEJ

Jedenaście tablic ukazuje posługę Prymasa Wyszyńskiego zogniskowaną wokół posługi dla Kościoła i Ojczyzny. Oprócz tekstów zobaczymy reprodukcje wyjątkowych, historycznych fotografii. „Wystawa pokazuje człowieka, który miał swoje niezwykłe zobowiązania wobec człowieka i narodu. Trzeba pamiętać, że służba prymasa Wyszyńskiego przypadała na okres, w którym naród polski został zderzony z komunizmem, a więc ideologią i praktyką państwa totalitarnego, które było ateistyczne. Dzięki Prymasowi dziś możemy dalej mówić o sobie, że jesteśmy Polakami” – powiedział prof. dr hab. Jan Żaryn, dyrektor IDMN.

LIPCOWI – WYSTAWA INSTYTUTU PILECKIEGO

Wystawa złożona z fotografii ofiar Obławy Augustowskiej – mężczyzn, kobiet i dzieci, zamordowanych przez Sowietów w nieznanej do dziś lokalizacji. Na Suwalszczyźnie określa się ich mianem „Lipcowych”. Przez dekady ich losy były nieznane. Stając z nimi twarzą w twarz, mamy szansę dostrzec rozmiar straty i skalę zbrodni, która przerwała życiorysy odważnych młodych ludzi, pełnych pasji i planów na przyszłość.

WIELKA DROGA. ARMIA ANDERSA
WYSTAWA FILMOTEKI NARODOWEJ – INSTYTUTU AUDIOWIZUALNEGO

Wystawa przygotowana w oparciu o materiały archiwalne ze zbiorów Filmoteki Narodowej, upamiętniająca Wielką Drogę Armii Andersa. Ukazuje niezwykłą historię przemarszu Armii Andersa – 120 000 ludzi, którzy w ciągu 1334 dni pokonali 12 500 kilometrów, wędrując przez trzy kontynenty: Europę, Azję i Afrykę. Począwszy od Buzułuku w ZSRS, przez Iran, Irak, Palestynę, Egipt po Włochy Armia Andersa wytyczyła szlak Wielkiej Drogi, która wieść ją miała do Polski. Wraz z żołnierzami i artystami Andersa przemierzamy ów szlak, stając się na chwilę świadkami zarówno wielkich, historycznych momentów, jak i zwyczajnej codzienności w zmieniającym się krajobrazie danego kraju.

MISJA: USA – WYSTAWA CENTRUM HISTORII ZAJEZDNIA

Wystawa autorstwa dr. Łukasza Kamińskiego, na której obok genezy Solidarności Walczącej oraz zarysu biografii jej lidera Kornela Morawieckiego zaprezentowana jest m.in. mało znana historia jego pobytu w Stanach Zjednoczonych.

DWIE „ŁĄCZKI”
WYSTAWA SCENY KULTURY I WACŁAW FELCZAK ALAPÍTVÁNY

Wystawa pokazująca dwa miejsca pochówków ofiar reżimu komunistycznego, dwa tragiczne skrawki ziemi – polskiej i węgierskej – związane ze sobą nicią męczeństwa tych, którzy walczyli o wolną Ojczyznę.
POLSKA – KWATERA NA ŁĄCZCE
W warszawskim więzieniu mokotowskim mordowano żołnierzy podziemia niepodległościowego, a ich ciała zakopywano na tzw. „łączce” na Cmentarzu Cywilnym – Powązki. Na miejscu tym urządzono kompostownię, potem śmietnik. Ekshumacje prowadzone pod kierunkiem prof. Krzysztofa Szwagrzyka rozpoczęto 23 lipca 2012 roku. Już następnego dnia potwierdziły się przypuszcze- nia o masowych grobach ofiar zbrodni komunistycznych lat 1944–1956. Odkopano szczątki ok. 300 osób.
WĘGRY – PARCELA NUMER 301
W Budapeszcie ciała ofiar reżimu komunistycznego zamordowanych lub pobitych na śmierć podczas przesłuchań, więziono w nocy na cmentarz Új köztemető (Nowy Cmentarz Główny). Tam na najdalszej, używanej jako śmietnik, parceli numer 301 zwłoki zakopywano w bezimiennych dołach. Ofiary wrzucano twarzą do dołu, ręce wiązano stalową linką. Z inicjatywy Towarzystwa 1956. i Komisji Sprawiedliwości Historycznej teren ten został ogłoszony Panteonem Narodowym. Przy wejściu wzniesiono rzeźbioną bramę szeklerską z napisem: „Męczennicy zginęli za ojczyznę”. Parcela 301 więc stała się od tego czasu narodowym symbolem.

MAMO, JA NIE CHCĘ WOJNY!
WYSTAWA ARCHIWUM AKT NOWYCH

Polsko-ukraiński projekt archiwalny prezentujący histo- ryczne rysunki polskich dzieci z roku 1946 znajdujących się w zasobie Archiwum Akt Nowych, będące zapisem przeżyć z czasów II wojny światowej oraz rysunki dzieci ukraińskich związane z obecną wojną na Ukrainie. Projekt realizowany jest dzięki współpracy specjalistów z Archiwum Akt Nowych, Uniwersytetu Warszawskiego, Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego oraz Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.Dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych wystawa jest prezentowana na całym świecie.

ORLA STRAŻ – IRAK. NASZA MISJA
WYSTAWA FUNDACJI ORLA STRAŻ

Wystawa o pomocy humanitarnej niesionej chrześcijanom przez fundację w Syrii. Poświęcona ludziom, którzy zostali skrzywdzeni przez ISIS, stracili bliskich, domy, często dorobek całego życia.