Książki. Spotkania autorskie

DZIECIŃSTWO W CIENIU STANU WOJENNEGO – ELŻBIETA POTRYKUS
WYD. STOWARZYSZENIE MARKI-PUSTELNIK-STRUGA

Wojtek miał pięć lat, kiedy 13 grudnia 1981 roku wprowadzono w Polsce stan wojenny. W jego cieniu chłopiec spędził swoje wczesne dzieciństwo (…). Jeżeli jesteś osobą, której nie są obojętne przeżycia dzieci dorastających w warunkach niepewności i zagrożenia, a ponadto poszukujesz pełniejszego obrazu ostatniej dekady Polski Ludowej – ta książka może cię zaciekawić. Intencją autorki było upamiętnienie dzieci, którym stan wojenny odebrał beztroskie dzieciństwo i które mimowolnie stały się ofiarami upadającego systemu totalitarnego, a książka ta jest formą upomnienia się o należne tym dzieciom miejsce w najnowszej historii Polski.
29.09/czwartek/NAMIOT FESTIWALOWY/9:00-10:00 Zapraszamy na spotkanie z Elżbietą Potrykus.

ŻYCIE RELIGIJNE PODCZAS POWSTANIA WARSZAWSKIEGO – MARCELINA KOPROWSKA
WYD. NERITON

Jest to pierwsze kompleksowe opisanie życia religijnego podczas Powstania Warszawskiego. Autorka zmierzyła się z trudną do analizy materią. Nie skupiła się tylko na działalności duchownych i wiernych Kościoła katolickiego, ale także sięgnęła do aktywności przedstawicieli wyznań reformowanych i prawosławia. Nowością jest ustalenie topografii mszy i nabożeństw w powstańczej Warszawie.
01.10/sobota/MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ/10:00-10:30 Zapraszamy na spotkanie z Marceliną Koprowską oraz prof.Janem Żarynem, które poprowadzi Piotr Siwek.

POLSKA STASIAKA – WIKTOR ŚWIETLIK
WYD. UNITAS

Co to znaczy dobrze sprawować urząd państwowy? Kompetencja to jedno, ale są jeszcze inne ważne niezwykle cechy. Biografia człowieka, który zachęcał i przekonywał, że dobrze jest pracować dla Polski. „Jak ujął to mistrz Wincenty: >>Rzeczpospolita jest jakby podopieczną<<. Taką, która wymaga służby: wiernej, kompetentnej, nieoglą- dającej się za nagrodami ani korzyściami własnymi, ale za dobrem wspólnym (…). W tej książce zobaczyć można portret człowieka, który w ten właśnie sposób Rzeczpospolitą traktował” – napisał w przedmowie prof. Andrzej Nowak.
30.09/piątek/NAMIOT FESTIWALU/14:00-15:30 Zapraszamy na spotkanie z Wiktorem Świetlikiem, publicystą, felietonistą i dziennikarzem, związanym zarówno z prasą, jak i telewizją oraz radiem. Laureat Złotej Ryby 2013.

KOMU POLSKA PRZESZKADZA – PIOTR WITT
WYD. PROHIBITA

Polska przeszkadzała i wciąż przeszkadza. Dlaczego? Komu? O tym w brawurowy sposób pisze znany korespondent pa- ryski, dziennikarz i publicysta, Piotr Witt. Patrzy i porównuje przeszłość z teraźniejszością. Zmieniają się imperia, zmieniają się głowy państw, zmieniają się sojusze międzynarodowe, zmieniają się taktyki, zmienia się cały świat. Jedno pozostaje niezmienne i ponadczasowe: wszystkim przeszkadza niepodległa Polska. Dlaczego? Odpowiedź i dowody na ten permanentny stan rzeczy na kartach książki.
29.09/czwartek/MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ/10:00-11:00 Zapraszamy na spotkanie z Piotrem Wittem, publicystą, historykiem, eseistą. Był komentatorem politycznym w redakcji polskiej Radia Wolna Europa. Począwszy od lat 80. do czasu zamknięcia tej rozgłośni wygłosił około trzech tysięcy komentarzy radiowych.

PANDEMIA WIELKA MISTYFIKACJA. DZIENNIK CZASU ZARAZY – PIOTR WITT
WYD. ANTYK

26 czerwca, piątek W Paryżu od wtorku kanikuła 35C. Tym, co przeżyli koronawirusa, grozi teraz śmierć od upału. Francuzi długo będą pamiętać aferę COVID-19. W samej le de France umarło więcej ludzi niż w całych Chinach. Przypomniał o tym prof. Didier Raoult przesłuchiwany w środę przez Komisję Parlamentarną i wczoraj rano przepytywany przez Jean Jacquesa Bourdin w telewizji. Zdaniem uczonego z Marsylii, co najmniej połowę ofiar można było uratować od śmierci, gdyby zastosowano odpowiednią strategię. Profesor Christian Perronne formułuje te pytania w tytule swojej nowej książki: Czy są takie błędy, któ- rych ONI nie popełnili? Odpowiedzi będzie szukał również sąd, orzekając o winie i karze. Prokuratura prowadzi obecnie śledztwo z pozwu wielu skarżących: lekarzy, pielęgniarek, rodzin ofiar o zagrożenie życia i o nieumyślne (?!) spowodowanie śmierci. Historia tej tragedii, śledzona na bieżąco, dzień po dniu, wyja- śnia prawie wszystko.
29.09/czwartek/MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ/10:00-11:00 Zapraszamy na spotkanie z Piotrem Wittem, publicystą, historykiem, eseistą. Był komentatorem politycznym w redakcji polskiej Radia Wolna Europa. Począwszy od lat 80. do czasu zamknięcia tej rozgłośni wygłosił około trzech tysięcy komentarzy radiowych.

MILCZENIE KATEDRY – JAN MACIEJEWSKI
WYD. TEOLOGIA POLITYCZNA

Milczenie katedry to zbiór tekstów Jana Maciejewskiego publikowanych w ostatnich latach na łamach „Rzeczpospolitej”. Refleksja Maciejewskiego to wnikliwy, przenikliwy i piękny komentarz do współczesności – przy czym szczególnym przedmiotem zainteresowania autora są dzisiejsze czasy w ich przede wszystkim duchowym, a nie na przykład politycznym czy społecznym wymiarze. Maciejewskiego interesuje nasz wiek i człowiek, który go zamieszkuje. Z tego powodu jego wzrok sięga tam, gdzie nieczęsto spoglądamy. Książka została opublikowana w serii Czwarta Fala, w której nakładem Teologii Politycznej ukazują się debiuty eseistyczne, literackie i filozoficzne. Gdy Jan Maciejewski dołączył do zespołu „Plusa Minusa” i rozpoczynał pisanie cotygodniowych felietonów, nie spodziewałem się, że przed nami tak fascynująca przygoda intelektualna. Najlepsze z tych dzieł znajdują się w trzymanej przez Państwa w rękach książce – napisał Michał Szułdrzyński.
30.09/piątek/MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ/15:15-16:00 Zapraszamy na spotkanie z Janem Maciejewski, laureatem tegorocznej nagrody literackiej Festiwalu NNW.

 

1989. JESIEŃ NARODÓW – ADAM BURAKOWSKI, ALEKSANDER GUBRYNOWICZ, PAWEŁ UKIELSKI WYD. PIW

W 1989 roku na oczach zdumionego świata zawalił się system komunistyczny. Od rozpoczęcia rokowań Okrągłego Stołu w Polsce w lutym, aż po rozstrzelanie Eleny i Nicolae Ceauşescu w grudniu – Europa Środkowa i Wschodnia przeszła przez burzliwy, choć wyjątkowo mało krwawy proces wyzwalania się spod reżimu komunistycznego (totalitarnego). Dziś, ponad 30 lat po tamtych wydarzeniach, wydaje się, iż perspektywa jest wystarczająco odległa, by bez emocji prowadzić badania porównawcze. Główne wydarzenia omawiane i analizowane przez autorów książki działy się jesienią 1989 roku. Zbiorowymi aktorami tych wydarzeń były niewątpliwie narody wybijające się na niepodległość po 45 latach zniewolenia.
29.09/czwartek/MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ/15:30-16:30 Zapraszamy na spotkanie z dr Pawłem Ukielskim.

KRÓTKA OPOWIEŚĆ O HONORZE I ŚMIERCI – EWA KUBASIEWCZ-HOUÉE
WYD. LENA

Karol Czachor był lekarzem, podporucznikiem Korpusu Oficerów Sanitarnych, od 1938 roku kapitanem w Korpusie Ochrony Pogranicza w Ostrogu, nad granicą sowiecką, komendantem szpitala wojskowego. 17 września 1939 roku odmówił opuszczenia szpitala i ucieczki przed wkraczającą Armią Czerwoną. Aresztowany i osadzony w obozie jeńców w Starobielsku. Wraz z innymi rozstrzelany w Charkowie, w ra- mach zbrodni katyńskiej. Autorka zebrała w niniejszej książce wszelkie dostępne informacje o zamordowanym. Podążyła też jego śladami – zarówno na dawne polskie Kresy, jak również do Starobielska i Charkowa.
Zapraszamy na spotkanie z Ewa Kubasiewicz-Houée, więźniarką stanu wojennego, od 30 lat mieszkającą we Francji.

NA POLSKIEJ ZIEMI. WSPOMNIENIA, DZIENNIKI Z LAT 1976–1990. TOM 1: 1976–1981 – ATTILA SZALAI WYD. IPN

Wspomnienia węgierskiego dziennikarza i tłumacza, dyplomaty, historyka, działacza opozycyjnego, animatora życia kulturalnego, diarysty i pasjonata fotografii, który w latach 1976–1990 mieszkał w Polsce. Był przyjacielem całego narodu polskiego i każdego Polaka z osobna, a ich przeciwników politycznych nienawidził tak mocno, jak kochał swoich bratanków. W swoim dzienniku nie tylko dokumentował, jak tworzy się historia, lecz także to, jak on sam radził sobie w gospodarce niedoboru, jakich prac się podejmował na czarno oraz jak smakowało piwo w warszawskich zakładach gastronomicznych klasy „0” – a wszystko to z wielkim poczuciem humoru, obficie okraszone dosadnymi anegdotkami.
01.10/sobota/MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ/16:00-17:00 Zapraszamy na spotkanie, podczas którego Attilę Szalaia wspominać będą przyjaciele.

SZCZEGÓŁY SPOTKAŃ Z AUTORAMI W PROGRAMIE FESTIWALU

WSTĘP NA WSZYSTKIE POKAZY I SPOTKANIA JEST WOLNY!