Nagrody

Złoty Opornik

Nagroda główna przyznawana za najlepszy film festiwalu.

Podczas festiwalu zostają przedstawione filmy dokumentalne o tematyce historycznej, związanej z najnowszymi dziejami Polski. Filmy te wybierane są z produkcji krajowych zrealizowanych w ostatnich 5 latach.

Platynowy Opornik

Nagroda specjalna za całokształt twórczości.

Otrzymuje ją twórca za niezłomność w podejmowaniu trudnych tematów, bezkompromisowość i niezależność w pracy twórczej. Za przyczynianie się do zachowania pamięci narodowej. Za umiejętne połączenie walorów historycznych z artystycznymi.  Laureata wyłania Kapituła honorowa.

Nagroda im. Janusza Krupskiego

Nagroda przyznawana za odwagę i trud w poszukiwaniu tematów i postaci niepokornych, niezłomnych i wyklętych.

Janusz Krupski (urodzony 9 maja 1951 roku w Lublinie, zginął tragicznie 10 kwietnia 2010 pod Smoleńskiem), historyk, redaktor, wybitny działacz katolicki i urzędnik państwowy, w czasach PRL-u uczestnik antykomunistycznej opozycji, inicjator i współtwórca niezależnego ruchu wydawniczego. Jako „wróg ustroju socjalistycznego”, represjonowany i wielokrotnie zatrzymywany przez SB. Po 1989 roku wydawca (Editions Spotkania, Krupski i S–ka), społecznik (wraz z żoną Joanną zainicjował Związek Dużych Rodzin 3+). Głęboko zaangażowany w służbę publiczną.

Źródło

Nagroda przyznawana dla pasjonatów historii, którzy swoją pracą, wiedzą oraz doświadczeniem inspirują twórców filmowych do podejmowania tematyki historycznej.

Nagroda Dyrektora Festiwalu

Nagroda przyznawana za artystyczne przełożenie historii na język filmu.

Dokument Radiowy

Nagroda główna przyznawana w Konkursie na Dokument Radiowy.

Nagroda im. Błogosławionego ks. Władysława Bukowińskiego

Nagroda literacka przyznawana za bezkompromisowość w poszukiwaniu tematów.

Sygnet Niepodległości

Wyróżnienie przyznawane świadkom historii bohatersko walczącym o wolność oraz niepodległość kraju.

Drzwi do Wolności

Wyróżnienie przyznawane za odwagę oraz poświęcenie bohaterom wspierającym działaczy i liderów podziemia niepodległościowego oraz solidarnościowego jak również osobom, które w niezłomny sposób propagują ideę wolności.