Jury – X Festiwal Filmowy NNW

Jury konkursu głównego (FILM):
Przewodniczący jury: Mateusz Werner
Członkowie: Krystyna Krauze, Urszula Rybicka, Jan Ruman, Piotr Niwiński

Jury konkursu na dokument radiowy:
Przewodniczący: Henryk Rozen
Członkowie: Anna Sekudewicz, Piotr Witt, Irena Piłatowska-Mądry

Kapituła nagrody im. Janusza Krupskiego:
Przewodniczący: Paweł Nowacki
Członkowie: Joanna Krupska, Paweł Witaszek, Jarosław Szarek (IPN), Jan Józef Kasprzyk (Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych)