SW AMNEZJA – 2

Reżyseria – Maciej Kuciel
4 czerwca 1989 roku odbyły się w Polsce pierwsze częściowo wolne wybory, które
zakończyły epokę komunizmu i rozpoczęły procesy transformacji. O ocenę tych lat
poprosiliśmy nie publicystów czy historyków ale artystów. Muzyków, którzy zmieniająca się
Polskę jej problemy, sukcesy i porażki opisywali w swoich utworach.
Kazik, Muniek, Liroy i ich subiektywny punkt widzenia w filmie dokumentalnym Macieja
Kuciela pt. “Amnezja”.