Nad Rudnikiem Groza

W Rudniku nad Sanem (Podkarpackie) w liceum byla tablica pamiątkowa poświęcona uczniom szkoły ORLĘtom, którzy w 1918 roku pospieszyli na pomoc Orlętom Lwowskim i w walce o Lwów polegli. W 1947 roku uczniowie tegoż liceum, harcerze, zawiązali organizację zbrojną ORLĄT dla walki o POLSKĘ CHRYSTUSOWĄ, WOLNĄ I NIEPODLEGŁĄ. Organizacja rozrosła się do ponad 100 członków. Głownie z liceów Rudnika oraz Łańcuta. Zorganizowani w piątki, nie znający pozostałych piątek, wytrwali w konspiracji dwa lat. Powszednim zajęciem było niszczenie propagandowych materiałów komunistycznych, kolportaż ulotek, plakatów i broszur własnych. Przy użyciu kilku sztuk broni dokonali kilku akcji konfiskując pieniądze, maszyny do pisania, telefon – dla potrzeb organizacyjnych. W 48 roku po akcji na kasę kolejowa, ranne Orlę zostało ujęte. Niestety z notatkami.
Aresztowano niemal wszystkich. Tortury. Wyroki w kilku procesach – od 5 do 15 lat wiezienia. Testament: nie żałujemy. Nasze cierpienia i nasz przykład do kapitał Polski Chrystusowej. Liceum w Rudniku od 1993 roku nosi imię Orląt Rudnickich.