Kategoria: Trailery 2017

WYDARZENIA ZIELONOGÓRSKIE 1960. BITWA O DO M KATOLICKI – reż. Rafał Bryll

Film jest rekonstrukcją Wydarzeń Zielonogórskich z 30 maja 1960 roku w Zielonej Górze. Doszło wtedy do jednego z największych w okresie PRL-u buntów Polaków przeciwko władzom komunistycznym. 5000 zielonogórzan stanęło w obronie Domu Katolickiego. Milicja krwawo stłumiła walki, aresztowała kilkaset osób. Przez kilka następnych dekad wydarzenia wymazywano z kart historii. Uczestnicy wydarzeń bali się latami [...]
Czytaj Cały Artykuł

DRAŻA-CZETNIK. LEGENDA KRESÓW. – reż. Jerzy Oleszkowicz

Historia Dragana Sotirovica ps."Draża" - legendy serbskiej i polskiej partyzantki. Współpracownik generała Mihalovica. Późńiej żołnierz i dowódca oddziału leśnego AK we Lwowie. Następnie na rzeszowszczyźnie w Zgrupowaniu "Warta". Odznaczony za udział w akcji Burza we Lwowie. Wielokrotnie aresztowany i torturowany. Zdolności dowodzenia, wymagania wobec podwładnych, brawurowe ucieczki i skuteczna walka w partyzantce zbudowały jego autorytet [...]
Czytaj Cały Artykuł

SAMYM ŚRODKU MIASTA. Praskie Katowanie – reż. Ewa Żmigrodzka-Zwolińska i Krzysztof Zwoliński

To poruszający dokument odkrywający miejsca kaźni tysięcy ofiar komunistycznego systemu represji, funkcjonujące po II w. św. na warszawskiej Pradze. Bohaterami są bliscy ofiar pomordowanych w latach 50. XX w. przez sowieckie NKWD i „polskie” UB. Rodziny po raz pierwszy stają twarzą w twarz z przejmującymi obrazami – ciasnymi i wilgotnymi celami, wyrytymi w cegłach ostatnimi [...]
Czytaj Cały Artykuł

ŻOŁNIERZ NIEZŁOMNY KOŚCIOŁA – reż. Jolanta Hajdasz

Film jest o bohaterskiej postawie arcybiskupa Baraniaka, sekretarza kardynałów Hlonda i Wyszyńskiego. Obraz przedstawia kolejne dowody na prześladowania arcybiskupa przez władze komunistyczne i neguje decyzję pionu śledczego IPN, który w 2011 r. stwierdził, że „brak jest dowodów na prześladowanie fizyczne i psychiczne”. Abp Baraniak wytrzymał 27 miesięcy tortur, a swoją postawą uchronił Prymasa przed pokazowym [...]
Czytaj Cały Artykuł

PRAWNIK W CZASACH BEZPRAWIA – reż. Jolanta Kessler

Dramat człowieka, którego życie przypadło na czasy komunizmu w Polsce. Jan Olszewski, prawnik, dziennikarz w Po prostu, animator w Klubie Krzywego Koła i autor tekstów programowych tajnego ugrupowania PPN, obrońca opozycji, wywodzi się z tradycji Polskiej Partii Socjalistycznej, jest przykładem postaci zaangażowanej przeciwko wszechwładnej partii. Wspomaga ugrupowania opozycyjne, potem Solidarność, broni jej działaczy w stanie [...]
Czytaj Cały Artykuł

GDZIE JEST POROZUMIENIE GDAŃSKIE? – reż. Krzysztof Brożek

SYMBOL - zaginione egzemplarze Porozumienia Gdańskiego, na które wciąż czeka lista Memory of the World International Register - Pamięć Świata UNESCO. Setki świadków zgromadzonych 31 sierpnia 1980r. w Sali BHP widziało na własne oczy moment podpisywania Porozumienia Gdańskiego, pierwszego takiego wydarzenia w całym bloku wschodnim, kiedy autentyczny komitet robotniczy zmusił reżim do ustępstw. Dziś prawie [...]
Czytaj Cały Artykuł

POLSKI NIE ZNISZCZY NIKT NA ŚWIECIE. HISTORIA CHORĄŻEGO ANTONIEGO DOŁĘGI – reż. Bogna Bender-Motyka

13.06.2017 w dawnym zaścianku szlacheckim Popławy-Rogale odnalezione zostały szczątki chorążego Antoniego Dołęgi ps. Znicz Kulawy Antek. Ukrywał się do 1982 r. na terenie powiatu łukowskiego. Jako ostatni dowódca WIN mimo kalectwa dowodził 19-osobowym oddziałem. Był przekonany że dopóki żyje jest namiastką wolnej Polski. Pozostały po nim wiersze, notatki i rysunki oraz pamięć ludzi u których [...]
Czytaj Cały Artykuł

MÓJ PRZYJACIEL LALUŚ – reż. Dariusz Walusiak

„Laluś” to pseudonim partyzancki Józefa Franczaka. Jego przyjaciel to Wacław Szacoń „Czarny” żołnierz AK –WiN, przez sąd komunistyczny skazany na czterokrotną karę śmierci. To historia ostatniego niezłomnego partyzanta opowiedziana przez jego przyjaciela oraz dzieci wyklętych, które za niezłomną postawę swych rodziców płaciły wysoką cenę.
Czytaj Cały Artykuł

ZIEMIA PRZEMÓWIŁA – reż. Maciej Nowak

Film przygotowany przez TVP3 Opole i Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w ramach kampanii „Rozgrzewamy Polskie Serca”. Scenariusz oparty został na książce Macieja Nowaka „Operacja Lawina. Przemilczana zbrodnia UB”. Na Opolszczyźnie rozegrał się tragiczny finał przeprowadzonej przez UB wspólnie z NKWD prowokacji pod kryptonimem „Lawina”.
Czytaj Cały Artykuł