Antykomunistyczny opór na ekranach – rozmowa z dr. Petrem Blažkiem

Rozmowa z dr. Petrem Blažkiem, historykiem z Instytutu Badań Nad Reżimami Totalitarnymi i z Muzeum Pamięci XX wieku w Pradze, autorem wystawy historycznej Czeskiego Muzeum Narodowego otwartej w 2019 roku w domu rodzinnym Jana Palacha, jednym ze współorganizatorów Festiwalu Niezłomni a obetovani, który już po raz czwarty odbywa się w Pradze .

Jak festiwal NNW wpłynął na stworzenie podobnego medium w Czechach?

Festiwal NNW był bezpośrednią inspiracją dla praskiego festiwalu filmowego Nezlomní a obětovaní. Pierwsza edycja powstała w 2020 roku jako projekt nowego Muzeum Pamięci XX wieku. Naszym celem jest stworzenie międzynarodowej prezentacji filmów dokumentalnych poświęconych dramatycznym wydarzeniom i postaciom historycznym ubiegłego wieku. Tej jesieni odbywa się IV edycja, która w tym roku będzie poświęcona antykomunistycznemu oporowi nie tylko w Czechosłowacji, ale także w innych krajach bloku sowieckiego. W wydarzeniu uczestniczy obecnie szereg organizacji, w tym Instytut Polski w Pradze. W 2022 roku Arkadiusz Gołębiewski, któremu jesteśmy wdzięczni za ogromne wsparcie, otrzymał Nagrodę Praskiego Festiwalu.

Czy w swoim kraju widzi pan zapotrzebowanie na filmy historyczne? Czy Czesi chcą oglądać historię na dużym ekranie?

Czeska kinematografia doczekała się w ostatnich latach wielu znakomitych filmów historycznych, zarówno fabularnych, jak i dokumentalnych. Dużym zainteresowaniem publiczności cieszą się opowieści z okresu reżimów totalitarnych. Telewizja czeska produkuje duże seriale dokumentalne poświęcone m.in. ruchowi oporu antykomunistycznego, działalności tajnej policji komunistycznej czy podziemiu kulturalnemu.

Jak pan ocenia w roku 15-lecia Festiwal NNW, przez pryzmat swojej na nim obecności?

Można tu zobaczyć nie tylko świetne filmy z całego świata, ale także spotkać wiele osobistości i uczestniczyć w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych. Dla mnie jako historyka szczególnie inspirujące są debaty i spotkania z ocalałymi. Przyjeżdżam do Gdyni od wielu lat i często towarzyszę czeskim gościom. Miałem tu okazję spędzić kilka dni z bohaterem czeskiego antykomunistycznego ruchu oporu Josefem Mašínem, który został uhonorowany jako prawdopodobnie najmłodszy uczestnik antynazistowskiego ruchu oporu. Jestem bardzo wdzięczny organizatorom za te wszystkie doświadczenia. Uważam Festiwal NNW za niezwykłą wizytówkę Polski.

Jak wybrzmiewa na NNW kino czeskie?

Czeskie filmy są dobrze przyjmowane na festiwalu. Niektóre z nich zostały nagrodzone. Festiwal często gości w Gdyni znakomitych czeskich reżyserów, takich jak Martin Vadas czy Olga Sommerová.

Rozmawiała Magdalena Łysiak

Patronat Honorowy nad 15. Międzynarodowym Festiwalem Filmowym NNW objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda
Organizatorami festiwalu są Stowarzyszenie Scena Kultury i Miasto Gdynia

Festiwal został Dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury
Festiwal współfinansowany jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej

Partnerem Generalnym 15. Festiwalu NNW jest Energa z Grupy ORLEN
Za wsparcie festiwalu dziękujemy również: Grupie PZU, Fundacji PKO Banku Polskiego, Fundacji BGK, Fundacji Grupy PKP
Partnerzy Instytucjonalni Festiwalu: Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego, Polska Fundacja Narodowa, Archiwa Państwowe, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

Patronem Medialnym Festiwalu jest Telewizja Polska S.A. oraz Polskie Radio i Polskie Radio 24
Dziękujemy również pozostałym Partnerom i Patronom Medialnym