Grodków Adres Szczęśliwego Rodzaju – reż. Tomasz Orlicz

on 16.09.2016 |

Między grudniem 1981 a listopadem 1982 w więzieniu w Grodkowie internowano 440 działaczy ówczesnej opozycji demokratycznej. Wśród nich dużą grupę stanowili dziennikarze telewizyjni i radiowi. Film opowiada o życiu codziennym za murami więzienia.

Comments are closed.